ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА PRAVEN.SITE

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Praven.site и публикуваната в сайта информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Praven.site обхваща всички интернет страници и услуги, намиращи се на домейна www.praven.site.

3. С посещаването на www.praven.site или ползването на публикувана в Praven.site информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Praven.site е електронно издание собственост на "Синдерела БГ" ЕООД.

5. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

6. Praven.site гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

7. Praven.site гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте повече в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

8. Praven.site не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на Praven.site или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

9. Praven.site не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които Praven.site препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

10. Praven.site си запазва правото да извършва промени в Praven.site, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

11. Цялото съдържание на Praven.site е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Всички права са запазени. В сайта са използвани авторски снимки, както и снимки от Pixabay, Depositphotos и GraphicStock.

12. Възпроизвеждането на  каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Praven.site, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

13. Забраната по т. 12 не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана в Praven.site, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва във Facebook или Twitter чрез препращане до уеб адреса, YouTube канала или Facebook страницата на Praven.site.

14. Цитирането на информация, публикувана в Praven.site или части от нея, се допуска единствено със задължително посочване на авторството и уеб адреса на Praven.site.

15. С попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на Praven.site, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от Praven.site на посочените от тях електронни адреси (имейли).

16. Praven.site използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте повече в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

17. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

19. Praven.site си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Praven.site.